Wednesday, May 20, 2009

GERAK DAFTAR PERTUBUHAN BELIAProgram Gerak Daftar Pertubuhan Belia telah diperkenalkan oleh Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia mulai bulan April 2008 dengan beberapa objektif yang perlu dicapai iaitu;

  • menyelesaikan isu-isu berkaitan pendaftaran sesuatu pertubuhan belia
  • membantu dalam proses permohonan pendaftaran dari sudut kaedah mengisi borang pendaftaran, kaedah menyedia perlembagaan dan lain-lain
  • mengedarkan maklumat dan memaklumkan status pendaftaran sesebuah pertubuhan belia dan
  • menerima borang permohonan pendaftaran daripada pertubuhan belia secara penyerahan terus

Sepanjang tahun 2008, sebanyak 26 program gerak daftar telah dilaksanakan di seluruh negara kecuali Sabah dan Sarawak. Keberkesanan program ini amat ketara dengan peningkatan jumlah borang pendaftaran yang diterima pada setiap bulan. Sehingga Mei 2009, sebanyak 5,046 permohonan pendaftaran telah diterima iaitu melibatkan 2,207 permohonan oleh pertubuhan belia yang baru dan selebihnya iaitu sebanyak 2,839 adalah permohonan pendaftaran oleh pertubuhan belia yang sedia berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS). Sebanyak 4,255 daripada keseluruhan permohonan keseluruhan pertubuhan belia telah diluluskan oleh Pejabat Pendaftar iaitu kira-kiran 84.32%.

Bagi tahun 2009, sebanyak 88 program gerak daftar telah dirancang dan sedang dilaksanakan di peringkat daerah dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri

No comments:

Post a Comment